Luk in Wolk 3 1 sq

CAROLINE COOLEN  / BIO

Voor de belgische beeldhouwster Caroline Coolen. (1975, Bree) is het gebruik van collage, montage, assemblage en vrije associatie een manier om grip te krijgen op de werkelijkheid. Ze vat de veelheid aan indrukken uit de realiteit samen in haar beelden. Karakteristiek is haar relatie met de natuur, landschap en dieren. Die buitenwereld-of Umwelt zoals Coolen het noemt- wil ze als één totaalindruk comprimeren. Vaak vertrekkend vanuit het boetseren en het assembleren ontstaat een conglomeraat met uiterst diverse materialen. Met deze verregaande integratie verbindt ze ruimte met tijd waarin mens en dier of plant geplaatst worden. Het werk van Caroline Coolen bespeelt een  breed spectrum van onze zintuiglijkheid; met gevarieerde texturen en diverse materialen bindt ze het visuele aan het tactiele.

Sculptures

Dit levert sculpturen en groot formaat tekeningen op die niet zelden als totaalinstallatie  worden gepresenteerd.

Ze studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie van Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut (HISK). Ze stelt geregeld tentoon en heeft werk in publieke en private collecties, alsook werk in de publieke ruimte.

Sturm Vormidable 1000px