Luk in Wolk 3 1 sq

TOM FRANTZEN / BIO

Hedendaagse Vlaamse Fantastiek

Mijn stijl, gekenmerkt door fantasie en humor, omschrijf ik het liefst als ’Hedendaagse Vlaamse Fantastiek’. Het is een vorm van satirisch surrealisme waarin ik vooral geïnspireerd ben door het menselijk gedrag. In al mijn beelden streef ik naar een ruimtelijke dynamiek. Vormelijk combineer ik graag minimalistische vormen in kortenstaal, steen, beton of hout met organische vormen in brons.

Werk

Al meer dan 20 jaar besteed Tom Frantzen de helft van zijn tijd aan het verwezenlijken van zijn beeldentuin "De Paden van de Waaienberg". De andere helft gaat naar het maken van beelden voor de openbare ruimte. In de beeldentuin zijn de beelden volledig in symbiose met de natuur. Zijn creativiteit kent hier geen grenzen, zowel qua inhoud als qua vorm. Kers op de artistieke taart is het 14 meter lange beeld "De Opmars van de Menselijke Waanzin". Zijn beelden in de publieke ruimte zijn veelal het resultaat van deelname aan wedstrijden. 
Interactiviteit is ook hier weer een belangrijk gegeven.

 IMAGE PLACEHOLDER