WillemBoel

STURM - Caroline Coolen

carolien coolen

Een figuur culmineert in een zeer dynamische vorm die verwijst naar wapperende kleding of een stormachtige wind. Het personage is ontleend aan een oorlogsmonument voor gesneuvelde soldaten, maar door de nieuwe context lijkt hij meer op een man in vervoering, in extase.
Is het een romantische dichter vol Sturm und Drang? Of een eigentijdse festivalganger?
Van de tweede figuur blijven alleen zijn laarzen over die tegelijk aanwezigheid en afwezigheid suggereert.