tour-taxis.jpg

EEN GROOT EVENEMENTENCENTRUM IN BRUSSEL WAAR BANDEN WORDEN GESMEED EN UNIEKE VERHALEN TOT LEVEN KOMEN 

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL MAJEUR DE BRUXELLES QUI PRIVILÉGIE LES INTERACTIONS ET NOURRIT QUANTITÉ D’HISTOIRES  

A MAJOR EVENTS HUB IN BRUSSELS THAT FOSTERS CONNECTIONS AND CREATES UNIQUE STORIES

 nextensa.jpg

NEXTENSA IS EEN TOONAANGEVENDE BELGISCHE VASTGOEDINVESTEERDER EN -ONTWIKKELAAR.

NEXTENSA EST UN INVESTISSEUR ET UN PROMOTEUR IMMOBILIER BELGE DE PREMIER PLAN 

NEXTENSA IS A LEADING BELGIAN REAL ESTATE INVESTOR AND DEVELOPER

beBrussels

BRUSSEL BRUIST VAN DE ACTIVITEIT. ER IS ALTIJD WEL IETS INTERESSANT TE BELEVEN, ZOWEL VOOR INWONERS, PENDELAARS ALS TOERISTEN. ONTDEK HET RIJKE CULTURELE, TOERISTISCHE EN VRIJETIJDSAANBOD IN DE HOOFDSTAD.

BRUXELLES EST UNE VILLE EN CONSTANTE ÉBULLITION. IL Y A TOUJOURS DES CHOSES INTÉRESSANTES À VOIR ET À FAIRE, QUE VOUS PASSIEZ, VIVIEZ OU TRAVAILLIEZ DANS LA CAPITALE. DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES ACTIVITÉS CULTURELLES ET OFFRES DE LOISIRS DE LA CAPITALE.

AS A CITY, BRUSSELS IS ALWAYS ON THE GO. THERE IS ALWAYS SOMETHING INTERESTING AND EXCITING TO SEE OR DO, WHETHER YOU LIVE OR WORK IN THE CAPITAL OR ARE JUST HERE FOR A SHORT WHILE. FIND OUT EXACTLY WHAT BRUSSELS HAS TO OFFER IN TERMS OF CULTURE AND LEISURE.

 

publicis groupe

WE SHAPE PROGRESS....     WHAT ABOUT YOU ?

VisitBrussels

VISIT.BRUSSELS IS EEN ORGANISATIE VAN OPENBAAR NUT DIE WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VISIT.BRUSSELS EST UN ORGANISME D’INTÉRÊT PUBLIC SUBSIDIÉ PAR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VISIT.BRUSSELS IS AN ORGANISM OF PUBLIC INTEREST SUBSIDISED BY THE BRUSSELS-CAPITAL REGION

Prague House

DE MISSIE VAN DE PRAAGSE DELEGATIE IS IN DE EERSTE PLAATS OM HET BEWUSTZIJN OVER PRAAG EN ZIJN BELANGEN TE BLIJVEN VERGROTEN BIJ DE VERTEGENWOORDIGERS VAN EUROPESE INSTELLINGEN EN ANDERE RELEVANTE ORGANISATIES

LA MISSION DE LA DÉLÉGATION DE PRAGUE EST PREMIÈREMENT DE CONTINUER À FAIRE CONNAÎTRE PRAGUE ET SES INTÉRÊTS AUPRÈS DES REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET D'AUTRES ORGANISATIONS CONCERNÉES.

THE MISSION OF THE PRAGUE DELEGATION IS FIRSTLY TO CONTINUE INCREASING AWARENESS ABOUT PRAGUE AND ITS INTERESTS AMONGST THE REPRESENTATIVES OF EUROPEAN INSTITUTIONS AND OTHER RELEVANT ORGANISATIONS

Liszt Institute

LISZT INSTITUUT - HONGAARS CULTUREEL CENTRUM BRUSSELS, OPEREREND ONDER AUSPICIËN VAN DE HONGAARSE AMBASSADE, IS SINDS 2004 DE BELANGRIJKSTE BEMIDDELAAR VAN DE HONGAARSE CULTUUR, ONDERWIJS EN WETENSCHAP IN BELGIË

L'INSTITUT LISZT - CENTRE CULTUREL HONGROIS BRUXELLES, OPÉRANT SOUS LES AUSPICES DE L'AMBASSADE DE HONGRIE, EST LE MÉDIATEUR LE PLUS IMPORTANT DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES HONGROISES EN BELGIQUE DEPUIS 2004

THE LISZT INSTITUTE - HUNGARIAN CULTURAL CENTER BRUSSELS, OPERATING UNDER THE AUSPICES OF THE HUNGARIAN EMBASSY, HAS BEEN THE MOST IMPORTANT MEDIATOR OF HUNGARIAN CULTURE, EDUCATION AND SCIENCE IN BELGIUM SINCE 2004

de Buren

deBuren IS EEN HUIS DAT DRIJFT OP OPENHEID EN VERBEELDING. WE BIEDEN DAAROM MAANDELIJKS INSPIRERENDE ONLINE EN FYSIEKE PUBLIEKSACTIVITEITEN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

deBuren EST UNE MAISON QUI SE NOURRIT D'OUVERTURE ET D'IMAGINATION. C'EST POURQUOI NOUS PROPOSONS CHAQUE MOIS DES ACTIVITÉS PUBLIQUES PHYSIQUES ET EN LIGNE INSPIRANTES EN FLANDRE ET AUX PAYS-BAS

deBuren IS A HOUSE THAT THRIVES ON OPENNESS AND IMAGINATION. THAT IS WHY WE OFFER MONTHLY INSPIRING ONLINE AND PHYSICAL PUBLIC ACTIVITIES IN FLANDERS AND THE NETHERLANDS

OSK AR circle only

OSK-AR ARCHITECTEN IS EEN SAMENWERKING VAN ARCHITECTEN WAAR JONG DYNAMISME EN JARENLANGE ERVARING GEKOPPELD WORDEN OM BETERE HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD TE REALISEREN. 

OSK-AR ARCHITECTS EST UNE COLLABORATION D'ARCHITECTES OÙ JEUNE DYNAMISME ET ANNÉES D'EXPÉRIENCE SONT COUPLÉS POUR RÉALISER UNE MEILLEURE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE AU SENS LARGE DU MOT.

OSK-AR ARCHITECTS IS A COLLABORATION OF ARCHITECTS WHERE YOUNG DYNAMISM AND YEARS OF EXPERIENCE ARE COUPLED TO REALIZE BETTER CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN THE BROAD SENSE OF THE WORD.

rawepo SF

RAWEPO IS EEN WEBPORTAAL VOOR LOKAAL NIEUWS UIT DE VLAAMSE NOORDERKEMPEN VOOR DE GEMEENTE RAVELS EN HAAR DEELGEMEENTEN WEELDE EN POPPEL. HET IS ONAFHANKELIJK EN STREEFT NAAR EEN COMPLEET NEUTRALE INFORMATIE VAN DE BURGERS UIT DE REGIO.

RAWEPO EST UN PORTAIL WEB D'ACTUALITÉS LOCALES DE LA CAMPINE DU NORD FLAMANDE POUR LA COMMUNE DE RAVELS ET SES SOUS-MUNICIPALITÉS WEELDE ET POPPEL. IL EST INDÉPENDANT ET ATTEND UNE INFORMATION COMPLÈTEMENT NEUTRE DES CITOYENS DE LA RÉGION.

RAWEPO IS A WEB PORTAL FOR LOCAL NEWS FROM THE FLEMISH NORTH KEMPEN FOR THE MUNICIPALITY OF RAVELS AND ITS SUB-MUNICIPALITIES WEELDE AND POPPEL. IT IS INDEPENDENT AND STRIVES FOR A COMPLETELY NEUTRAL INFORMATION OF THE CITIZENS OF THE REGION.