Jan 24 - Mar 02 * 2025

Gare Maritime on Tour & Taxis Site

© Sculptura#2

location pinGare Maritime
Belgium flagLeendert Van Accoleyen

LEENDERT VAN ACCOLEYEN"IN GESPREK MET RICHARD SERRA"

2023
afgedankte en gevonden materialen

Van Accoleyen gebruikt een breed scala aan media, waaronder beeldhouw-, installatie- en performancekunst. Hij gebruikt vooral gevonden materialen en afgedankte objecten, en zijn creaties nemen vaak de vorm aan van functionele structuren, zoals  schuilplaatsen, ateliers en kachels, maar kunnen evengoed een louter esthetische rol in hun omgeving innemen. In zijn project  Shelter Series, onderzoekt hij actuele huisvestingskwesties en de bredere behoefte aan bescherming.

De serie omvat werken zoals Voor dragend en niet dragend metselwerk (2021–2022), een structuur die een veilige ruimte biedt voor wie dat nodig heeft in de vijandige stedelijke omgeving. Samenwerking is een belangrijk element in Van Accoleyens praktijk, en dat doet hij met de mensen die hem het meest dierbaar zijn, vaak vertrouwend op hun hulp en vrijgevigheid om zijn ideeën te realiseren. Zijn werk vertegenwoordigt een kritische denkwijze die gangbare opvattingen over sociaalruimtelijke realiteiten onder de loep neemt.
Hij kreeg verschillende prijzen en subsidies, en woont en werkt momenteel in Sijsele, België.