Jan 24 - Mar 02 * 2025

Gare Maritime on Tour & Taxis Site

EP logo Landscape RGB EN

De strijd voor democratische waarden door de ogen van hedendaagse Europese kunstenaars

Wat is democratie? Waarom zet de Europese Unie zo sterk in op democratische waarden? De kunstcollectie van het Europees Parlement
bevat tal van kunstwerken die ons kunnen helpen een antwoord op deze vragen te vinden.

In deze tentoonstelling onderzoeken we diverse aspecten van democratie en proberen we te achterhalen waarom deze waarden zo belangrijk zijn voor onze samenleving. De makers van de geselecteerde kunstwerken nemen via hun werk een duidelijk standpunt in ter verdediging van de democratie. Hun kunstwerken leveren een bijdrage aan het vergroten van het maatschappelijke en politieke bewustzijn over de noodzaak om op te komen voor democratische vrijheden en herinneren ons eraan dat ook de Europese burgers hun steentje kunnen bijdragen aan de verdediging van de democratie, en wel door in juni 2024 te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen.

Daarnaast proberen we met deze tentoonstelling waardevolle perspectieven te bieden op belangrijke aspecten die onontbeerlijk zijn in
een gezonde democratie, zoals het volgen van de democratische spelregels en de noodzaak van politieke betrokkenheid van de  samenleving. Ook gaan we in op andere relevante thema’s die onze democratische waarden op de proef stellen en uitdagen, zoals de
verhouding tussen burgers en instellingen, de rol van de massamedia bij het verstrekken van duidelijke en betrouwbare informatie, de grenzen van de macht van de overheid ten aanzien van het privéleven en de initiatieven van burgers, of migratiestromen en grensoverschrijdende bewegingen.

De collectie hedendaagse kunst van het Europees Parlement werd in 1980 opgestart op initiatief van de eerste democratisch verkozen voorzitter van  de instelling, Simone Veil. Het doel was om een kunstcollectie op te bouwen die de waarden en aspiraties van de Europese Unie belichaamt.

 

 

Art in Democracy -EN

Art in Democracy - FR

Art in Democracy - DE

  Art in Democracy - NL

Art in Democracy:

De strijd voor democratische waarden door de ogen van hedendaagse Europese kunstanaars.

pdfNEDERLANDSTALIGE VERSIE989.67 KB

 pdfENGLISH VERSION3.50 MB